Personvernpolitikk – Samling og bruk av personopplysninger

Behandling av personopplysninger – Oppfyllelse av kontrakt
I forbindelse med ditt kjøp hos [Firmaet] har du oppgitt en rekke personopplysninger, spesielt:
Firmaets navn
Ditt navn
Din adresse
Din e-postadresse
Ditt telefonnummer
CVR-nummer
Vi behandler disse personopplysningene i forbindelse med utførelsen av ditt kjøp, da det er nødvendig for at vi kan oppfylle vår del av avtalen.
Behandling av personopplysninger – samtykke
Hvis du har krysset av i boksen ( ja, jeg samtykker i at dere kan kontakte meg via e-post med nyhetsbrev eller tilbud ) , behandler vi din e-postadresse og informasjon om dine kjøp hos oss, inntil det ikke lenger er relevant. I praksis betyr det at inntil du informerer oss om at du ikke lenger ønsker å motta e-poster fra oss.
Du kan alltid trekke tilbake samtykket ditt. Dette kan du gjøre enten ved å bruke linken i bunnen av e-postene våre eller ved å kontakte oss på info@madexpres.dk og informere oss om at du ikke lenger ønsker å motta våre nyhetsbrev og tilbud.
Datasikkerhet
Uansett om vi behandler dine personopplysninger for å oppfylle en kontrakt eller på grunnlag av samtykket ditt, vil vi alltid behandle dine personopplysninger sikkert og konfidensielt i samsvar med gjeldende lovgivning, inkludert personvernforordningen og databeskyttelsesloven..
Informasjonen din vil bare bli brukt til det formålet de ble samlet inn for, og vil bli slettet når dette formålet er oppfylt eller ikke lenger relevant.
Informasjon, innsigelse, endring, dataportabilitet og sletting
Du kan alltid kontakte oss for å få opplyst hvilke av dine personopplysninger vi har. Dette kan gjøres ved å henvende seg til
Tora Toraman (Madexpres)
CVR-nr. 42692271
Telemarksgade 11,
2300 København S
Tlf.: 26 46 36 01
E-Mail: info@madexpres.dk
Hvis det er feil i opplysningene våre, kan du alltid be om å få dem korrigert, så vi har de riktige, akkurat som du har rett til å få utlevert opplysningene i et alminnelig format (dataportabilitet). Har du ønsker om endring eller dataportabilitet, er du også veldig velkommen til å skrive til oss på ovennevnte e-postadresse.
Hvis du ikke lenger ønsker at vi skal behandle dine personopplysninger, eller at vi skal begrense behandlingen av dine personopplysninger, kan du også sende oss en forespørsel om dette til ovennevnte e-postadresse.
Dine opplysninger (unntatt e-postadressen din, hvis du har samtykket til behandling av denne for å motta tilbud) kan slettes etter den lovlige perioden etter avbruddet av samarbeidet.
Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket til behandling av e-postadressen din (så vi kan sende deg vårt nyhetsbrev og relevante tilbud), kan det gjøres når som helst ved å trykke på en lenke i den enkelte nyhetsmail.
Hvis du ønsker å klage over B2B. Sentrals behandling av dine personopplysninger, kan dette gjøres til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-post: dt@datatilsynet.dk.