Vilkår & Betingelser

Information om vilkår og betingelser

Følgende gælder kun for abonnement kunder.
Abonnementer – Abonnementer betales mindst halvårligt medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. I tilfælde af særaftale vil dette fremgå i kontrakten.
Abonnement konvertering til køb – Kunde kan til enhver tid, konverterer abonnement til køb af Madexpres - Online Bestillingssystem - Takeaway, hvor der betales et engangsbeløb (købspris). Prisen vil være fra Madexpres - Online Bestillingssystem - Takeaway/madexpres.dk / madexpres.com gældende prisliste på købs/konvertering tidspunktet. Betalte oprettelse og tidligere abonnementsbetalinger trækkes ikke fra købsprisen medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. I tilfælde af særaftale vil dette fremgå i kontrakten.
Hjemmesidens design – Madexpres - Online Bestillingssystem - Takeaway/madexpres.dk / madexpres.com ejer, ved oprettelse af abonnement, fortsat Madexpres - Online Bestillingssystem - Takeaway, samt hjemmesidens design og domæne(r). Kunde kan derfor ikke fortsætte med produktet, herunder hjemmesidens design, efter opsigelse af Madexpres - Online Bestillingssystem - Takeaway / madexpres.dk / madexpres.com samarbejde.
Kildekoden til Madexpres - Online Bestillingssystem - Takeaway – kunde har ikke adgang til kildekoden. Kunde kan ikke anmode om adgang til kildekoden.
Hosting – alle abonnementsaftaler indeholder web-hosting med i pakkens månedlige pris. Eksisterende domæne skal pege på vores web-server.
Domæne og hjemmeside – Madexpres - Online Bestillingssystem - Takeaway / Madexpres.dk / Madexpres.com ejer både forretning domæne (internet navn) og forretning hjemmeside filer og design ved abonnementsaftale. Kunde kan ikke anmode om domæne og hjemmeside ved opsigelse. Domæne og hjemmeside forbliver ejerskab af Madexpres - Online Bestillingssystem - Takeaway / madexpres.dk / madexpres.com
Opdatering – Alle abonnementsaftaler har mulighed for gratis Madexpres - Online Bestillingssystem - Takeaway systemopdateringer gratis uden ekstra betaling.
Domæne og hjemmeside – Madexpres - Online Bestillingssystem - Takeaway / madexpres.dk / madexpres.com ejer både forretning domæne(r) (internet navn) og forretning hjemmeside filer og design ved abonnementsaftale. Kunde kan ikke anmode om domæne og hjemmeside ved opsigelse. Domæne(r) og hjemmeside forbliver ejerskab af Madexpres - Online Bestillingssystem - Takeaway / madexpres.dk / madexpres.com min. 24 måneders bindning efter opsigelse.
Installering af tredjepartsprogrammer
Madexpres - Online Bestillingssystem - Takeaway / madexpres.dk / madexpres.com er på ingen måder ansvarlig for software som er installeret af kunden. I tilfælde af der opstår komplikationer som forhindrer systemet at fungere, er det kundens ansvar at bevise at det ikke skyldtes af software som kunden har installeret.
Hvis Madexpres - Online Bestillingssystem - Takeaway / madexpres.dk / madexpres.com konstaterer at det skyldtes af software som kunden har installeret, er det kunden som skal dække omkostningerne jf. gældende prisliste.
Hardware
Kundens egne hardware hermed, PC, printer, bonprinter, tablets, mobiltelefoner, terminaler, pengeskuffer, touch skærme, display mv., må bruges sammen med Madexpres - Online Bestillingssystem - Takeaway men madexpres.dk / madexpres.com yder ingen garanti eller gratis support for kundens egne hardware. Support, vejledning og hjælp til egne hardware kan tilkøbes fra Madexpres - Online Bestillingssystem - Takeaway men madexpres.dk / madexpres.com
Madexpres - Online Bestillingssystem - Takeaway men madexpres.dk / madexpres.com giver ingen garantier for hardware, der ikke er leveret af Madexpres - Online Bestillingssystem - Takeaway men madexpres.dk / madexpres.com. Madexpres - Online Bestillingssystem - Takeaway men madexpres.dk / madexpres.com giver ikke gratis support for hardware, der ikke er leveret af Madexpres - Online Bestillingssystem - Takeaway men madexpres.dk / madexpres.com
Priser & Faktura
Faktura – Alle faktura sendes elektronisk pr. e-mail 7 dage før betalingsfrist. Der sendes ingen faktura pr. post medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. I tilfælde af anden aftale, fremkommer i kontrakten.
Madexpres - Online Bestillingssystem - Takeaway men madexpres.dk / madexpres.com giver ingen garantier for hardware, der ikke er leveret af Madexpres - Online Bestillingssystem - Takeaway men madexpres.dk / madexpres.com. Madexpres - Online Bestillingssystem - Takeaway men madexpres.dk / madexpres.com giver ikke gratis support for hardware, der ikke er leveret af Madexpres - Online Bestillingssystem - Takeaway men madexpres.dk / madexpres.com
Priser – Prisen for Madexpres - Online Bestillingssystem - Takeaway abonnement pakken eller tilknyttede ydelser, følger til enhver tid Madexpres - Online Bestillingssystem - Takeaway men madexpres.dk / madexpres.com gældende prisliste på det givne tidspunkt, hvor Web Madexpres - Online Bestillingssystem - Takeaway men madexpres.dk / madexpres.com bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. I tilfælde af anden aftale, fremkommer dette i kontrakten. Madexpres - Online Bestillingssystem - Takeaway men madexpres.dk / madexpres.com forbeholder sig retten til at ændre priser for ydelser, abonnementer samt produkter. I dette tilfælde gives der besked til kunde.
Forsinket betaling – i tilfælde af at kunde undlader at betale en faktura for produkter eller tilknyttede ydelser rettidigt, af årsager, som Madexpres - Online Bestillingssystem - Takeaway men madexpres.dk / madexpres.com er uden ansvar for, har Madexpres - Online Bestillingssystem - Takeaway men madexpres.dk / madexpres.com ret til at tillægge 2,5 % renter pr. påbegyndt måned, samt 100,- i rykkergebyr pr. fremsendt rykker.
Binding
Bindingsperiode på abonnement aftaler er minimum 12 måneder fra den 1. i måneden efter levering af udstyr og services eller ved skift af forretningsejer. Ved skift til ny ejer, opsiger Madexpres - Online Bestillingssystem - Takeaway men madexpres.dk / madexpres.com tidligere ejer aftale og derefter opretter ny aftale til ny ejer. Ved ophør/opsigelse, har abonnement tager (kunde) hverken ret eller pligt til at købe Madexpres - Online Bestillingssystem systemet eller få overdraget domæne(r) som Madexpres - Online Bestillingssystem - Takeaway men madexpres.dk / madexpres.com ejer under bindingsperiode på 24 måneder.
Domæne(r)
Alle domæner købt af Madexpres - Online Bestillingssystem - Takeaway madexpres.dk / madexpres.com for abonnement kunde, ejes af Madexpres - Online Bestillingssystem - Takeaway men madexpres.dk / madexpres.com og har en bindingsperiode på 24 måneder.